PR - Media Booking

Giá trị thương hiệu trong tâm trí khách hàng

Muốn tồn tại trong tâm trí người tiêu dùng hiện nay là cả một cuộc chiến trường kì giữa các thương hiệu, cũng như các doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp ngày nay đã bắt đầu hiểu được và nhận thức được tầm quan trọng của cái gọi là "Thương hiệu”. Mà để xây dựng và phát triển hình ảnh thương hiệu không phải là điều dễ dàng có thể làm trong một thời gian mà đó là cả quá trình. Quan hệ công chúng – Quan hệ truyền thông là những hoạt động "giữ hồn” thương hiệu – một trong những lựa chọn nhiều doanh nghiệp ngày nay áp dụng để giữ "thương hiệu”.